Økonomisystem til Bærum Kommune 100 millioner dyrere enn opprinnelige budsjett.

Bærum Arbeiderparti er bekymret for videre kostnadsutvikling. Det er åpenbart ikke Høyre og FRP som stemte ned forslag om beregning av livsløpskostnadene for systemet.

original_1478639125_238453

Kontrollutvalget i Bærum har ved hjelp av forvaltningsrevisjonen avdekket at er merforbruk på over 100 millioner til prosjektet BØR. Det nye økonomisystemet (BØR) hadde opprinnelig en ramme på vel 40 millioner og ender over 140 millioner, eller hele 256% sprekk i forhold til opprinnelige kostnadsramme.

Bærum Arbeiderparti er bekymret for videre kostnadsutvikling og fremmet derfor i kommunestyret 29.september følgende forslag:

«Kommunestyret ber om en sak så fort som mulig der livsløpskostnadene til BØR sammenliknes med livsløpskostnadene til standard programvare. Det ønskes en vurdering av om BØR bør stoppes.»

Forslaget fikk vår, Venstre(4), MDG og SV sine stemmer og falt. Dette beklager vi.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet Kjell Maartmann-Moe fremmer forslaget i møte: [[https://www.youtube.com/embed/l3MPCZKAzKc?rel=0&start=7302&end=7396&autoplay=1]]

Selve avstemningen:

[[https://www.youtube.com/embed/l3MPCZKAzKc?rel=0&start=8180&end=8220&autoplay=1]]