En jente smiler med ball i hånden.

Klima – for barnas skyld

Innlegg i Budstikka av Marianne Rieber-Mohn

Barna må leve i den verden dagens voksne har skapt. Og de vil overta denne verdenen etter oss. Vi skylder dem en god verden. Vi skal overlate kloden i en bedre forfatning enn den vi selv fikk.

Dagens barn er opptatt av miljø. I barnehagen lærer de om kildesortering av avfall, går tur i skogen og lærer at trærne renser luften. På skolen lærer de mer om samspillet i naturen, om energi, miljø og ressurser og drar ut for å plukke plast i fjæra.

I Norge har to av 10 barn astma, ifølge Norges Astma og Allergiforbund. En ny undersøkelse viser at 1/3 av alle nye tilfeller hos barn skyldes dårlig luftkvalitet. Det er særlig svevestøv som er et problem. Det finnes flere måter vi kan redusere utslippene på. Vi kan og bør gjøre noe med det. Barn har rett til å puste inn ren luft, og rett til god helse.

I Bærum skyldes dårlig luftkvalitet hovedsakelig lokal veitrafikk. Det er vår egen småkjøring som ødelegger lufta for ungene. Derfor må vi velge andre transportformer. Arbeiderpartiet ønsker flere gjennomgående sykkelveier, bedre fortau og snarveier for de gående og en mer effektiv kollektivtransport på tvers av kommunen. Sone 1 i hele Bærum burde være en selvfølge på bussen, det er jo her de fleste reiser.

Så må nye bomiljø bygges langs kollektivknutepunktene. Dette kan gi oss kortreiste matinnkjøp, nærhet til annen handel, skole og barnehage. Og med buss eller bane i gangavstand er det ikke så stort behov for bilen i det daglige. En klok arealpolitikk med fokus på gode nærmiljøer og kortreist liv er god klimapolitikk.

Vi må også ta vare på friområdene og de grønne lungene. Vi trenger den lokale 100-meterskogen. Den er kilde til mye opplevelse, aktivitet og læring. Alle aldre trenger en slik skog. Vi skal også ta vare på Marka. Denne må ikke deles opp eller bebygges, men overføres til neste generasjon som det verdifulle eldorado den er.

Arbeiderpartiet har foreslått at kommunen oppretter et klimaregnskap og et klimabudsjett. Dette vil gi oss verdifull informasjon om hvor skoen trykker, hvilke tiltak som vil være mest effektive, hva de vil koste og tidfeste når tiltakene skal settes i verk. Slik kan vi målrette tiltakene der de virkelig har betydning. Bærum kan gjøre mye som fellesskap, og vi kan gjøre en del hver for oss.

Jeg ønsker et bærekraftig Bærum hvor hensynet til miljø og klima legges til grunn i alle saker. Slik kan vi overlevere en bedre verden til neste generasjon.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 6. september 2019