Ja til trygg kommunal omsorg på Lindelia

Innlegg i Budstikka av Kari Seljelid

Kommunestyrerepresentant Kari Seljelid

Kari Seljelid, BAp

Ansatte ved Berger bo- og behandlingssenter, pårørende og beboere kan vel nå glede seg over at Lindelia bo- og behandlingssenter likevel skal driftes av Bærum kommune når det står ferdig i 2020. 

Vedtaket ble enstemmig fattet av hovedutvalg for bistand og omsorg onsdag 23. januar, og det er grunn til å tro at formannskapet vil støtte dette. 

Arbeiderpartiet er tilfreds med at rådmannen fraråder konkurranseutsetting av nye Lindelia bo- og behandlingssenter, ytterligere ett sykehjem og én omsorgsbolig.

Stor uro og usikkerhet for konsekvensene for beboere og ansatte som skal overføres dit, har innvirket på rådmannens klare råd.

Kommunens ansvar er at beboerne på institusjoner har trygge og gode forhold. Skal kommunen levere gode tjenester, er vi helt avhengige av fornøyde ansatte.

Når et sykehjem må fraflyttes fordi det skal rives, så må alle flytte til nye lokaler. At det skaper sterke ønsker fra beboerne og deres pårørende om at de ansatte blir med på flyttingen, er lett å forstå.

Da vil de møte kjente folk som tar hånd om dem. Det gir trygghet og livsglede.

Ansatte som både skal bytte arbeidssted og miste kjent og trygg arbeidsgiver, vil oppleve arbeidsdagen som meget usikker.

Derfor er vi glade for at rådmannen har fulgt rådene som er gitt, ikke minst fra Arbeiderpartiet og Fagforbundet i denne saken.

Det er godt at Frp og Høyre kom på bedre tanker og støttet rådmannens innstilling om at Lindelia bo- og behandlingssenter, ytterligere ett sykehjem og én omsorgsbolig ikke konkurranseutsettes.

Det ble til og med beklaget at tidligere vedtak har skapt stor uro. Det er å håpe at en slik situasjon ikke skjer igjen.

Arbeiderpartiet vil ikke støtte konkurranseutsetting av viktige velferdstjenester. Vi mener at kommunen ivaretar ansvaret best selv. Da vet vi også hva offentlige midler går til.

Derfor støtter vi selvfølgelig ikke konkurranseutsetting av Oksenøya bo- og behandlingssenter.

Usikkerhet om lønns- og arbeidsforhold og dårligere pensjonsforhold i det private enn det offentlige er negativt for alle ansatte. Sykepleierne er sikret samme pensjon uansett arbeidsgiver som medlemmer av KLP, men andre forhold kan spille inn.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 25. januar 2019