Ja til et mangfold i Bærums-politikken

Innlegg i Budstikka av Kirsti Margrethe Mortensen

Portrett av Kirsti Margrethe Mortensen

Kirsti Margrethe Mortensen, vararepresentant til kommunestyret i Bærum Ap. Foto: Privat.

Kjønnsbalansen på flere av Bærum-partienes valglister er ikke slående. Kun 19 av Høyres 54 kandidater er kvinner, dvs. 35 prosent. Både Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har to menn kumulert på topp. Syv av Pensjonistpartiets 11 kandidater er menn og kun den mannlige toppkandidaten er kumulert. Disse partiene har således foretatt valg på vegne av velgerne som gjør det særdeles vanskelig for kvinner fra disse partiene å komme inn i kommunestyret.

Som kvinne har jeg aldri likt tanken på at det er kjønn alene som skal være utslagsgivende for om jeg blir valgt eller ikke valgt. 

Det samme vil jeg anta gjør seg gjeldende for unge kandidater og kandidater med annen kulturell bakgrunn. Politisk erfaring og dyktighet, samt politiske kjernesaker og verdisyn har for meg alltid fremstått viktigere enn kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Men som politikere skal vi representere innbyggerne i Bærum og da må vi også speile mangfoldet i Bærums befolkning.

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle skal ha like muligheter – også i politikken. Alle skal med! 

Derfor er annenhver kandidat på Arbeiderpartiets liste kvinner og menn i alle aldre. Derfor har Arbeiderpartiet flere kandidater med annen kulturell bakgrunn. Til valget i Viken topper Tonje Brenna lista og beviser at det er fullt mulig samtidig å være både ung småbarnsmor og dyktig toppolitiker. I Bærum topper vår dyktige og energiske Kjell Maartmann-Moe kommunestyrelista, og beviser at det er fullt mulig for seniorer å være aktive og dyktige toppolitikere.

Kampen om listetoppene og manglende mangfold på valglistene er over for 2019. Men du kan som velger påvirke resultatet av valget. Gjør som ved forrige kommunevalg. Sett kryss foran kvinner på stemmeseddelen du vil bruke. I 2015 ble den prosentvise fordelingen mellom kvinnelige og mannlige representanter 47/53 i kommunestyret i Bærum. I landet for øvrig var fordelingen 39/61. Bruk derfor din demokratiske rett til å endre på stemmesedlene for å sikre at kommunestyret i Bærum speiler mangfoldet i kommunen vår. Din stemme kan være med på å gjøre en forskjell.

Kilder: Innlegget ble publisert i Budstikka 2. september 2019