Innfør søskenmoderasjon i SFO og mellom SFO og barnehage

Innlegg i Budstikka av Marianne Rieber-Mohn

Marianne Rieber-Mohn

– Arbeiderpartiet ønsker å innføre søskenmoderasjon i SFO og mellom SFO og barnehage, skriver Marianne Rieber-Mohn, som representerer Ap i Bærum kommunestyre.

Skolefritidsordning og barnehager har startet opp igjen. Hva ønsker vi oss for de minste? Kan kommunen gjøre det enklere for barnefamiliene?

SFO (skolefritidsordningen) er et fint tilbud til barna før og etter skoletid. Det skal sikre lek, sosial trening og gi foreldrene trygghet for at barna er ivaretatt.

Det er dyrt, og koster om lag som en barnehageplass. I motsetning til barnehagen er det ikke generell søskenmoderasjon i SFO, eller mellom SFO og barnehager. Dette kan føre til at barn fra familier med vanskelig økonomi ikke får gå i SFO.

Denne tidlige utenforskapen kan sette varige spor. Arbeiderpartiet ønsker å innføre søskenmoderasjon i SFO og mellom SFO og barnehage.

Kvaliteten i SFO varierer. Det settes ingen minimumskrav til innhold som leksehjelp, sosial trening og kultur- og fritidsaktiviteter. Det bør utarbeides en kvalitetsnorm for SFO.

Og kanskje også vurderes om SFO bør være en del av skoletilbudet. Ved å organisere ulike fritidsaktiviteter i SFO kan foreldre slippe aktivitetspresset etter arbeidstid. For eksempel trening til håndball, fotball, korps og andre aktiviteter kan godt foregå på dagtid.

Matservering i barnehagen letter foreldrenes press. Det skaper gode fellesopplevelser for barna og reduserer ulikheter mellom dem. Barna bør få en større andel av maten servert i barnehagen. Dette er noe mange foreldre ønsker. Kommunen har satt i gang noen spede forsøk, men disse bør videreutvikles.

Med skolestart er det også oppstart for fritidsaktiviteter. Det er bekymringsfullt at deltageravgiften i barneidrett har blitt så høy at flere familier ikke har råd til å sende ungene på trening.

Disse barna faller utenfor den organiserte idretten. Barneidrett bør være mer fokusert på opplevelse og lek og mindre alvor og utstyrshysteri.

Her har klubbene et stort ansvar slik at alle som har lyst og evner kan få være med.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 13. august 2018