Innbyggerutvalget i Skytterdalen foreslår konkrete tiltak

Innlegg i Budstikka av Reidar Kleppe

Reidar Kleppe

Reidar Kleppe, 3. listekandidat til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Foto: Johannes Kiese.

Som politiker har det vært en stor glede å delta i innbyggerutvalget. 

Et flertall fra innbyggere i lokalområdet og fire politikere har snakket sammen om muligheter og utfordringer i Skytterdalen. Kanskje mest om muligheter, men også de utfordringer som vi ofte ser i avisen.

Innbyggerutvalget foreslår at tildelingskriteriene for velferdsboliger må vurderes slik at man ikke bosetter rusmisbrukere sammen med barnefamilier. Det skal ikke være usikkert for barnefamilier å bo i Skytterdalen.

Utvalget foreslår flere tiltak for å fremheve det fine boområdet som er i Skytterdalen. Belysning på gangveien langs Solbergbekken for eksempel. Grøntområdet og stien langs Solbergbekken som brukes av barnehagen, av folk som lufter hunder, og folk som bruker Sandvika som knutepunkt.

Der vil vi sette opp belysning langs stien, tynne ut trærne rundt stien, samt å brøyte på vinteren. Beskjære rundt gatelysene ettersom all vegetasjonen stopper for lyset.

Utvalget har diskutert en ordning hvor samtlige boenheter bør organisere seg i huseierforeninger. På den måten vil Skytterdalens innbyggere kunne bli hørt i saker som angår nærmiljøet. Vi oppfordrer boenhetene som ikke er medlem av et styre til å organisere seg i en huseierforening. Her er det muligheter for å skape gode fellesskap hvor beboere kommer nærmere hverandre i hverdagen. Får eierskap til sitt bo området og deltar sammen i felles aktiviteter.

Nå er det opp til politikerne.

Innbyggerutvalget har utarbeidet et notat som, etter forslag fra Arbeiderpartiet, enstemmig i BIOM ble vedtatt å sende til rådmannen for kommentarer. For så å komme tilbake til BIOM som en sak med muligheter, anbefalinger, prioriteringer og kostnadsvurderinger.

Utvalget ledes av innbyggerne, og Arbeiderpartiet ser frem til det videre arbeidet som vi tror vil føre til enda flere gode forslag til tiltak for nærmiljøets beste. Vi politikere har her et unikt treffpunkt hvor vi direkte møter og diskuterer med våre velgere på deres premisser. Arenaen er et fellesskap i nærmiljøet for innbyggerne, kanskje det viktigste for dem.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 20. februar 2019.