Inkluder meg - ikke integrer meg!

Innlegg i Budstikka av Abdulqader Karimi, listekandidat, Bærum Ap

Mange elever med innvandrerbakgrunn faller ut av videregående skole og høyere utdanning. Dette samfunnsproblemet er alvorlig, men kan løses med riktige grep.

Bærum kommune tar imot flere innvandrere enn de fleste andre kommuner i Norge. Statistikken viser at det bor 21 915 innvandrere per 1. januar 2018 i Bærum. 

God integrering er å inkludere innvandrere i Bærum, slik at vi sammen kan utvikle et vellykket samfunn i fremtiden.

Mange partier i Bærum snakker om inkludering, men nesten ingen klarer å ta vellykkede grep om problemstillingen. 

Vi ser at mange nyankomne flyktninger, særlig mindreårige, blir plassert i innføringsklasser. 

Denne ideen støtter Bærum Arbeiderparti fullt ut. Klassene kan imidlertid ikke plasseres adskilt fra hovedbygget på skolen. 

Bærum Arbeiderparti skal gjøre sitt beste for å koble nyankomne med nordmenn. 

De nyankomne til Norge må få insentiver og selv sørge for lære språket kjapt, bli kjent med det norske samfunnet og knekke de sosiale kodene. 

De bør få en kjapp innføring i skolesystemet og utdanningsmuligheter, slik at de kan manøvrere selv for å etablere seg skikkelig i det norske samfunnet.

Hvis vi virkelig mener alvor med integrering, må vi først signalisere til nyankomne at vi har tydelige mål for integreringen og tenker seriøst på inkludering. 

Ensidige krav kan fort skape avstand mellom oss og en fra en annen kultur, da mislykkes integreringsforsøket,

Samtidig må det stilles krav til både innvandrere og etniske nordmenn om at vi må gjøre en innsats sammen. Da kan sosial tilrettelegging og det å skape sosiale arenaer være grep som kan gi resultater.

Ett viktig grep kan være å etablere faste fadderordninger på skolene i Bærum. Med fadder/medelevordningen mener vi at noen norske elever som går på samme skole eller i samme klasse, settes sammen med en som har flyttet nylig til Norge. 

De tre medelevfaddere har ansvar for å veilede den som trenger bistand. Denne ordningen kan vi bruke på norskkurs, fritidsaktiviteter og andre plasser der det er et behov for inkludering.

Dette gir samtidig de norske medelevene muligheten til å lære seg mer om andre språk, kultur og samfunn. 

Dette kan føre til at fordommer reduseres på begge sider. Etniske nordmenn kan ha stor glede av kunnskap om andre kulturer.

For å hjelpe elever med innvandrerbakgrunn til å ikke falle fra høyere utdanning, vil Bærum Arbeiderparti danne arenaer for å koble sammen norske med nyankomne. 

Bærum Arbeiderparti har sterk tro på fellesskap og kommer til å jobbe med integrering og inkludering fra dag én.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 20. februar 2019