Hvilket samfunn vil du ha?

Innlegg i Budstikka av Leif Helmich Pedersen

Leif Helmich Pedersen, listekandiddat 2019

Leif Helmich Pedersen. Foto: Johannes Kiese, Arbeiderpartiet.

«Det spiller ingen rolle hvem man stemmer på. Partiene har stort sett den samme politikken. Vi har det bra i Bærum, og det er ingen grunn til å stemme for forandring».

Dette hører jeg ofte, og ja, vi har det bra i Bærum! Det betyr ikke at vi skal godta at det er svært mange andre i kommunen vår som har det helt annerledes. SSB kartlegger samfunnsutviklingen, og vi vet derfor at 6,2 prosent av barna i Bærum vokser opp i fattigdom, i familier med vedvarende lavinntekt. Vi vet at lav inntekt ofte arves. De som vokser opp i en fattig familie har større risiko for å fortsette et liv i vanskelige økonomiske kår som voksen. Dette må vi gjøre noe med!

Arbeiderpartiet i Bærum går til valg på sterke fellesskapsløsninger, trygghet og frihet i alle livets faser for alle. Høyre vil ha økt privatisering og økt bruk av private bedrifter innen skole, helse og omsorg. Vi vil primært at det er vi som fellesskap som skal levere slike tjenester. Det skaper trygghet for at noen av de viktigste tjenestene vi kan tilby våre medmennesker er gode nok.

Verre enn mangelen på penger og materielle goder er de psykiske plagene vi ikke ser. Hvert sjette barn har psykiske plager som nedsetter funksjonsevnen, ifølge Folkehelseinstituttet. Fra høsten 2020 skal livsmestring og psykisk helse inn i de nye læreplanene i skolene i Norge.

Dette er veldig prisverdige tiltak, men hvordan havnet vi der?

Høyres valgspråk er «Sammen for Bærum», men Høyre er ikke et parti som ønsker likhet og fellesskap i Bærum. Høyre anser at vårt lokalsamfunn består av «de og vi» – de ansvarlige og de uansvarlige, slik Røtnes uttrykte det fra talerstolen i kommunestyret. Dette var tema i mitt innlegg i Budstikka den 12. august.

Store utfordringer rammer oss alle. Det skilles ikke mellom fattig og rik. Vi må være forberedt sammen. Gjennom sterke fellesskapsløsninger. Ikke bare gjennom slagord. Når noen rammes må vi være der. Danner man en hel flokk er mulighetene større for at man kommer velberget ut av kriser.

I den eldrebølgen vi er på full fart på vei inn i, er det viktig med gode offentlige rehabiliterings- og sykehjemsplasser i trygge rammer. Vi skal sørge for at vi tar godt vare på våre seniorer som verdifulle ressurser og forbedre det offentlige helsevesen som primært skal være offentlig.

Høyre har styrt kommunen siden 1951 og Bærum er ifølge Kommunal rapport blant de dårligste 30 prosent i hele landet innen barnehagesektoren, sosiale tjenester og pleie og omsorg. Det er derfor ekstra god grunn til å tenke gjennom hva slags samfunn man ønsker, og hvem som bør styre samfunnet dit du ønsker.

Hva slags samfunn ønsker så du? Ønsker du et samfunn hvor hver og en er seg selv nok, eller ønsker du fellesskap og trygghet. Ta en skikkelig runde med deg selv om hva som teller mest for deg, langt der inne. Innerst inne.

For meg er svaret klinkende klart: Jeg vil at vi bryr oss mer. Større fokus på samhold og medmenneskelighet må tilbake på dagsorden.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 3. september 2019