Hva er viktig i din hverdag?

Skriv det til oss på www.dittforslag.no

original_1478639130_5948317

[[https://www.facebook.com/jonasgahrstore/videos/10154397942059238/]]