Har vi bruk for lærlinger i Bærum?

Innlegg av Bjørn Lydersen, listekandidat Bærum Ap, i Budstikka.

Bjørn Lydersen Listekandidat i Bærum AP

Bjørn Lydersen, BAp

Friske, arbeidsføre ungdommer ramler ut av skole, utdanning og arbeidsliv. Det er stort behov for dyktige fagfolk. Svaret burde vært åpenbart.

En nasjonal målsetting er å ha to lærlingeplasser per 1000 innbyggere i norske kommuner. Det skulle tilsi 252 i Bærum. Dette målet er det mange gode grunner til å prioritere for en offensiv kommune.

Virkeligheten viser imidlertid av vi er langt fra å lykkes. Bare hundre lærlingplasser bekymrer oss i Bærum Arbeiderparti. Vi trenger flere unge med fagbrev for å sikre trygge tjenester til alle innbyggerne våre – og det haster!

Både private bedrifter og kommunen har et stort behov for dyktige fagfolk. I Bærum ønsker vi å tiltrekke oss bedrifter fra ulike bransjer. Da må vi gjøre oss attraktive og legget il rette for at bedriftene kan få faglært kompetanse innenfor bygg, elektro og IT.

I kommunen vår øker oppgavene innenfor helse, omsorg og barn og unge. For å sikre trygge tjenester til innbyggere i alle aldre trenger vi altså flere unge med fagbrev. Det er bekymringsfullt at kommunen ikke sørger for fagkompetansen til alle som har ansvar for oppfølging av eldre med store helsebehov.

Rundt èn av ti unge er utenfor arbeid og opplæring. Blir en stående utenfor disse arenaene øker risikoen for å aldri å komme inn. Det er alvorlig for de unge og en fallitterklæring for samfunnet vårt.

Vi hører stadig Erna snakke om behovet for å sikre en bærekraftig velferdsstat. Virkemidlene er gjerne reduksjoner i velferden. Arbeiderpartiet peker på en annen vei for å nå dette målet. Vi går for en vinn-vinn løsning. Ved å legge til rette for at alle unge i Bærum får tatt i bruk evner og interesser, bidrar vi samtidig til å løse fellesoppgaver og stimulere næringslivet.

Vi trenger tett dialog og formelt samarbeid mellom skoler og bedrifter. Vi må stille krav om at private leverandører til kommunen tar inn lærlinger. Vi må styrke språkopplæring hos unge innvandrere.

Bærum Arbeiderparti vil oppfylle målsettingen om 2 lærlingplasser per 1000 innbyggere. Fordi vi ikke har råd til å la være.