Bilde av kinoveien i Sandvika

Gode boliger for alle i Bærum

Innlegg i Budstikka av Daniel Walter

Bærum Arbeiderparti vil sikre at det er mulig å kjøpe bolig i Bærum for folk med vanlig inntekt. Bærum skal være en kommune med boliger for alle uavhengig av alder, yrkesgrupper, livssituasjon og økonomi. Vi trenger en helhetlig og bærekraftig bolig- og arealpolitikk for å nå disse målene.

I mange år har Bærum Ap vært en viktig pådriver og garantist for at en slik politikk føres i vår kommune. Vi har en klar og tydelig visjon for utviklingen av kommunen som vi legger til grunn i alle utbyggingsdiskusjoner. Tre store utbygginger understreker dette: Fossum, Fornebu og Sandvika.

Bærum Ap vil prioritere en variert boligutbygging som skaper nærmiljøer der man kan bo hele livet. Vi ser behovet for å bygge mange nye og gode boliger som er tilpasset eldre. På Fossum er vi i ferd med å etablere et slikt boområde. Ap fikk vedtatt en plan som åpner for 1.500-1.800 boliger. Fossum-utbyggingen må også inneholde et tilstrekkelig antall mindre leiligheter. Bedre kollektivtilbud, flere og bedre gang- og sykkelveier, støyskjerming og barnehager, skole og idrettstilbud skal være på plass før boligene tas i bruk.

I arbeidet med å utvikle Bærum til et kortreist samfunn, vil Ap øke fortetting og utbygging langs banelinjer og hovedtrafikkårer med gode kollektivmuligheter. Vi vil legge til rette for et fremtidsrettet lokalsamfunn hvor boliger, møteplasser, flerbrukshus, kollektivtilbud og arbeidsplasser er nær hverandre. På Fornebu blir dette virkelighet. Etter at Arbeiderpartiet sikret flertall for tilstrekkelig utbygging med 11.000 boliger kom utbyggerbidragene på plass. Alt ligger nå til rette for at Fornebubanen blir bygget i nær fremtid.

Den tredje store brikken for utviklingen av fremtidens Bærums-samfunn fikk vi på plass for 2 år siden, da vi sikret flertall for utvikling av Sandvika sentrum til et attraktivt bomiljø. Fremtidens Sandvika og områdene rundt vil være en levende by med 20.000 innbyggere og et rikholdig tilbud av kultur, serveringssteder, butikker og kontorer. Mesteparten av utgiftene til opparbeiding av teknisk infrastruktur, nye gater, plasser og parker skal finansieres av grunneierne og er et godt eksempel hvordan vi i samarbeid sikrer god stedsutvikling.

Arbeiderpartiets mål er å gjenreise en aktiv kommunal boligpolitikk. 

Vi vil at Bærum skal kjøpe og utvikle boligtomter og eiendommer til målrettet utbygging, slik kommunen på 70-tallet gjorde på Rykkinn. Vi vil fortsette arbeidet for å sikre bærekraftig boligutvikling i hele kommunen. Langs banelinjer og hovedtrafikkårer med god kollektivdekning finnes det fortsatt mange gode arealer for å skape gode bomiljøer. Samtidig må også den eksisterende boligmassen utnyttes. Vi vil derfor at tilskudd til ettermontering av heis i eldre blokker økes klart. Vi vil gjennomføre områdeløft for å skape bedre trivsel i lokalmiljøene og gjennomføre et vedlikeholdsløft for kommunale bygg hvor eldre barnehager, skoler og kirkebygg prioriteres. Vårt mål er at nye boliger og offentlige bygg skal ha passivhus- eller plusshusstandard standard fra 2022.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 5. september 2019