God psykisk helse er gull verdt

Innlegg i Budstikka av Kari Seljelid

Portrett av varaordførerkandidat, Kari Seljelid.

Kommunestyrerepresentant Kari Seljelid. Foto: Terje Heiestad.

Derfor vil Bærum Arbeiderparti ha tiltak som fremmer god psykisk helse. Sterkere fellesskap, trygghet for like muligheter og gode velferdstjenester i alle livets faser, er viktig for folk. Når livet virkelig butter, må det være hjelp å få. 

Noen trenger en å snakke med og få råd, andre trenger profesjonell hjelp fra fagpersoner. Informasjon om hvordan, må være lett tilgjengelig.

Kommunen må bidra til å forebygge alvorlig psykiske helseplager. Derfor satser Arbeiderpartiet på at alle barn skal ha en trygg oppvekst. Man skal slippe å slite med problemer alene. Ingen skal mobbes på skolen eller i arbeidslivet, og angrep må raskt stoppes før det eskalerer. 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som skal være der for alle elever, og lærerne må umiddelbart ta tak i uheldige forhold i samarbeid med foreldrene. 

Det skal være trygt å be om hjelp.

Fastlegene, PP-tjenesten og psykisk helse for barn og unge må være på tilbudssiden og virkelig yte hjelp når det trengs. Nok kapasitet er viktig. Det å motvirke utenforskap og ensomhet er viktig forebyggende arbeid. Derfor vil vi ha fritidstilbud som alle har råd til, og støtteordninger så alle får like muligheter til å delta. Seniorsentrene har sin viktige plass for sosialt fellesskap for eldre.

Psykologtjenesten og lavterskeltilbudene i kommunen gjør en god jobb, men bør nok utvides. Vi er glade for fantastiske Villa Walle, Fontenehuset og andre tiltak. De bidrar som gode møteplasser, gir økt livskvalitet, optimisme og nye muligheter for mange. Men vi savner Bjørnegård psykososiale ressurssenter slik det var før. 

Trygghetsplassene på Bjørnegård var viktig for mange med psykiske problemer. Den nye mestringsplassen på Rud integrert med andre helsetiltak mener vi ikke er nok.

Nødtelefon og akutthjelp kan redde liv og må derfor fungere godt slik at psykisk helsehjelp kan være raskt på pletten når situasjonen er akutt. Arbeiderpartiet vil arbeide for bedre helsetjenester og god psykisk helse.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 9. september 2019