Gi Bærum Ap en sjanse

Mange i Bærum tilkjennegir klare sosialdemokratiske verdier, men velger man deretter? Hvorfor ikke gi Bærum Arbeiderparti en sjanse?

original_1478639169_1509326

Ved siste stortingsvalg mente folk at Norge gikk i riktig retning. Likevel var «refrenget» «behov for endring – et skifte – nye ansikter».

Hva skal vi si i Bærum etter 64 år med Høyre? Det er sunt med maktskifte i Bærum nå.

For de aller fleste er Bærum en god kommune å bo i, noe Høyre tar æren for og forklarer med «trygg og klok styring».

I Budstikka kan vi ofte lese at «de borgerlige» har sørget for flertall for det ene og det andre.

Vel, i flere av de store og viktige sakene har også Bærum Arbeiderparti vært med på laget, kanskje også initiert et forslag og søkt samarbeid med «regjeringsmakta».

Jeg er sikker på at Bærum Arbeiderparti ville styrt like «trygt og klokt», men få av oss som bor og lever i Bærum i dag, har opplevd noe annet enn Høyre ved roret.

«Du vet du er fra Bærum når du…»… ikke ser andre alternativer enn Høyre?

Bærum Arbeiderparti har et klokt program for «sitt fremtidige Bærum», kunnskapsbasert og godt gjennomtenkt.

Det handler om viktige saker – barnehage/skole, oppvekst, bolig, eldre, helse og mye mer. Partiets listekandidater har et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag.

Arbeiderpartiet ønsker ikke en utvikling der en liten del av befolkningen eier og bestemmer stadig mer.

Bærum Arbeiderparti vil legge til rette for en deltagende befolkning, som et viktig grunnlag for godt folkestyre og levende lokaldemokrati.

Vi vil jobbe for at de sosiale forskjellene minsker heller enn å øke. Økte forskjeller og helseproblemer fører til reduserte muligheter til gode liv, og kan på sikt true den generelle velferden, fordi det vil kreve økte og mer kostnadskrevende innsatser.

Bærum kommunes visjonsutvalg har lansert som visjon for Bærums-samfunnet.

Stem Bærum Arbeiderparti og bli med på å omsette Bærum kommunes visjon Sammen skaper vi fremtiden – mangfold – raushet – bærekraft til virkelighet i fellesskap for Bærums fremtid.

Maj Berger Sæther,

Bærum Ap, kommunestyrekandidat nr. 10