Gang- og sykkelveier: Regjeringen går feil vei

Tonje Brenna, gruppeleder Akershus Arbeiderparti, -Vi har mange gang- og sykkelveiprosjekter som venter på å bygges ut. Det er derfor uforståelig at regjeringen kutter.

original_1478642864_6301956

Sykkel og gange er den grønneste måten å bevege seg på. Regjeringen er derfor på helt feil vei når den kutter i bevilgningene til gang- og sykkelveier.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslår Høyre/Frp-regjeringen å kutte bevilgningene til gang- og sykkelveier på riksveinettet med 123 millioner kroner og å redusere tilskuddsordningen til kommunale og fylkeskommunale gang- og sykkelveier med 62,5 millioner kroner.

Dette er skuffende og overraskende av regjeringen. Gang- og sykkelveier er en viktig investering for fremtiden. Barna våre trenger trygge skoleveier, det er bra for folkehelsen og det er positivt for klima og miljø.

I Akershus har vi som mål å doble sykkeltrafikken og bygge et sammenhengende gang- og sykkelveinett.

Vi har mange gang- og sykkelveiprosjekter som venter på å bygges ut. Det er derfor uforståelig at regjeringen kutter. I stedet burde bevilgningene vært økt kraftig.

Dessverre føyer dette seg inn i rekken av dårlige klimaforslag fra Høyre/Frp-regjeringen. Regjeringen har foreslått å kutte i kollektivtrafikken rundt storbyene, kutte i gang- og sykkelveier og har en helhet i statsbudsjettet som ikke legger opp til noe grønt skifte.

Skal vi få ned klimagass- utslippene og oppfylle våre krav i Parisavtalen, må vi satse mer på grønn transport, ikke mindre.  

Se også http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/?article_id=203651