Flere seniorer må i arbeid

Innlegg i Budstikka av Harald Trulsrud, listekandidat Bærum Ap

Harald Trulsrud, listekandidat i Bærup Ap skriver i Budstikka.

Harald Trulsrud

Jeg har selv vært arbeidsledig senior, og har derfor hatt hyppig kontakt med Nav.

Det er egne tiltak for seniorer i Nav Bærum nå. De har blant annet et samarbeid med et privat firma og et prosjekt i egen regi. Der samles grupper med høyere kompetanse. Nav har imidlertid lite å tilby de med lavere kompetanse. For kort tid siden mottok jeg e-post fra Nav der det blant annet sto følgende:

«Tradisjonelle tiltak funker jo så som så. Hadde næringslivet kommet på banen, så hadde det vært bra. Politisk kunne man differensiert arbeidsgiveravgiften opp til 7G (pensjonsopptjening stanser der). Det kunne gjort det mer attraktivt å ansette seniorer som kunne være med på å bygge opp ny kompetanse og kanskje selv jobbe redusert. Tror egentlig løsningen ligger næringspolitisk og ikke hos Nav dessverre.»

Nylig ble IA-avtalen revidert og fornyet for fire år, til ut 2022. Hovedsatsingene er at sykefraværet skal ned 10 prosent og frafall i arbeidslivet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær.

Det viktigste vi kan gjøre her i Bærum er å bruke den nye IA-avtalen til å bedre samarbeidet mellom Nav stat (arbeid og trygd), Nav kommune (sosialhjelp) og lokalt arbeidsliv. Næringslivet, kommunen og Nav må med den nye IA-avtalen sørge for at flere seniorer også med lav formell kompetanse faktisk kan holde seg i arbeid til pensjonsalder og få en verdig avslutning i arbeidslivet. Ellers blir IA-avtalen mest prat.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Vi jobber kontinuerlig for saken. Vi vil gå inn i sykefraværsarbeidet og arbeidet mot frafall i arbeidslivet med ny kraft om vi kommer i posisjon i kommunestyret til høsten.

Harald Trulsrud

listekandidat Bærum Ap