Fjern fordommer mot skeive

Innlegg i Budstikka av Lina Parvizian

original_1478638905_400482

Lina Parvizian, listekandidat for Bærum Arbeiderparti.

Tiden er kommet for å fjerne våre fordommer om personer med en annen orientering enn majoriteten. 

Fordommer skal nemlig aldri være et hinder for gode levekår til personene dette gjelder. Løsningen er en handlingsplan.

Ved kommunestyremøtet onsdag 6. mars, skal en viktig handlingsplan for kjønns– og seksualitetsmangfold vedtas. Planen tar for seg levekårene til skeive. Det er viktig at handlingsplanen blir vedtatt, slik at vi skaper trygge rammer, fjerner hets og iverksetter ulike tiltak som kan fjerne fordommer mot skeive. 

For å oppnå målet om å fjerne stereotypier mot skeive, må vi få mer kunnskap gjennom handlingsplanen. 

Skeiv Verden har i økende grad fått tilbakemeldinger fra skeive elever ved voksenopplæringen rundt om i landet som ikke tør å delta på undervisningen da de opplever negativ sosial kontroll, trusler og vold grunnet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Det samme viser rapporten Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge fra 2018, som ble gjennomført av Nordlandsforskning på oppdrag av Bufdir. I verste fall leder dette til at elever kan få psykiske utfordringer, og dermed falle ut av skolen. 

Hets på grunn av seksuell orientering, er utrolig trist. Derfor er det viktig å jobbe mot fordommene mot skeive. 

Handlingsplanen vil bidra med mer kunnskap, slik at man vet hvordan fordommene oppstår, og ikke minst hvordan man kan bli kvitt problemet. 

Ved å oppnå mer kunnskap, vil hverdagen til skeive bli gjennomførbar, og ikke minst lærerik for personene dette angår, men også bedre den generelle holdningen til tematikken – dette for å forebygge tilfeller av diskriminering, hatefulle ytringer, hatkriminalitet, stereotypier, negativ sosial kontroll, samt fremme mangfold og likestilling. 

Majoriteten sin oppgave er å kjempe for minoriteten. Vi trenger kompetansehevende kurs for ansatte i skolen og barnehagene, for eksempel, med mål om å sikre både kompetanse om kjønns – og seksualitetsmangfold og kulturmangfold. 

En vesentlig del av kurset må handle om konkrete verktøy, øvelser og metoder, for å ta opp tematikken. Å lære om rettigheter gjør det tryggere for ansatte å ta opp problematikken. 

Med mindre hets, mer kunnskap og konkrete tiltak blir hverdagen enklere for alle bæringer. Handlingsplanen bekjemper fordommer, slik at levekårene blir bedre for de skeive. Skeiv Verden og Bærum Arbeiderparti står sammen i denne viktige saken.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 4. mars 2019.