En ukjent er en venn du ikke kjenner

Av Leif Helmich Pedersen, listekandidat Bærum Ap

Leif Helmich Pedersen, listekandiddat 2019

Leif Helmich Pedersen, Bærum Ap. Foto: Johannes Kiese.

Bærumfolk har i flere år engasjert seg i innvandrernes situasjon, og bidratt til hverdagsinkludering. Holder det?

Fra 2015 opplevde vi en kraftig økning i antall flyktninger til Norge, og Bærum har tatt imot sin andel. 

Bærum har forsøkt å gi alle en god mottagelse. Alle har fått dekket de mest grunnleggende behov i et menneskes liv; trygghet fra forfølgelse og nød. Og bolig, skole- og norskopplæring, som er en forutsetning for å starte et nytt liv her hos oss. 

Med norskkunnskap og utdanning skapes grunnlaget for jobb og mange lykkes med å komme inn i det norske arbeidsmarkedet. Disse grunnleggende forutsetningene er en god begynnelse, men ikke tilstrekkelig for en god inkludering. 

Bærum Arbeiderparti mener hver og en av oss må ta et tak. Det koster så lite – og betyr så mye. Og det beriker oss mer enn vi kanskje fatter.

Dette er ikke en diskusjon om hvor mange vi i fremtiden skal ta imot. Det er en diskusjon om hva vi sammen kan gjøre for å bidra til at det ikke utvikler seg parallellsamfunn med økt avstand mellom oss mennesker som lever i Bærum.

Alle som kommer hit har et ansvar for selv å bidra til egen utvikling og integrasjon. Egeninnsats er alltid viktig. Kommunen bidrar. Som enkeltmenneske kan vi også bidra. Ikke bare til glede for dem som kommer hit, men også for den som bidrar.

Mange innvandrerungdommer, med bakgrunn fra krig og elendighet i Afghanistan og Eritrea har fått vennskapsfamilier og på den måten kommet i kontakt med norske ungdommer. Pensjonister bidrar som norsklærere og Røde Kors arrangerer skiskole for barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Det er mange måter å bidra, og det er viktig at vi fortsetter å utvikle det gode arbeidet. Arbeiderpartiet vil arbeide for å stimulere frivilligheten på dette området. Selv om det er en viss kontakt mellom norske og innvandrerungdom og familier så har vi en lang vei å gå.

Det vil ta tid å bygge ned fremmedfrykten, men gevinstpotensialet er stort. Flokken blir større og det er bra for samfunnsutviklingen, fordi inkludering og tilhørighet gir samhold og gode samfunn. Og det vil vi fortsette å jobbe for.