For når du føler deg radikal

Månedsmail November

En spennende måned foran oss

Hilsen fra styret 

Kamerater, 

Gratulerer med ny rødgrønn regjering! 

Vi går inn i spennende og historiske tider. Vi må tilbake 16 år for å finne frem til sist gang vi gikk fra å sitte i opposisjon til posisjon. Det er litt av en overgang både for det nye regjeringsapparatet vårt, for tillitsvalgte og for alle dere som er kommet til som nye medlemmer den siste tiden. Men det gir å fantastiske muligheter for at fellesskapet vårt vokser videre.

Som en start gleder jeg meg til 11. november på Onkel Blå, hvor jeg skal fortelle om arbeidet med Hurdalsplattformen og nytt rødgrønt statsbudsjett. Dette er et åpent møte, så ta gjerne med nysgjerrige naboer og venner. 16. november skal vi ønske velkommen alle nye medlemmer til en samling på Stortinget for omvisning og en skolering i det grunnleggende partiarbeidet. Det blir en fin anledning til å se Stortinget fra innsiden, så her er selvfølgelig alle medlemmer hjertelig velkommen. 

Under finner dere også andre møter og anledninger for oss til å samles i tiden fremover. Kommunestyregruppa jobber iherdig med budsjettet og vi som parti begynner å lade opp til årsmøtesesongen i januar, hvor vi skal vedta ny politikk og flere tillitsvalgte til å bidra i partiarbeidet. 

Vi gleder oss! 

Liste over møter den kommende måneden  

 - 03.11 – Rykkinn og Kolsås partiavdeling inviterer til åpent møte på Rykkinn skole med stortingsrepresentant Åsmund Aukrust kl.19:00. Link til nettsiden

 - 11.11 – Hurdalplattformen og statsbudsjett på Onkel Blaa på Bekkestua. Vi er på plass fra kl.18:00. Thilde Marie Børsum, leder av Bærum Ap og rådgiver for Arbeiderpartiets partisekretær, innleder. Det blir satt av tid til spørsmål og diskusjon. Kom med godt humør og bestill noe godt å drikke i baren, vi ordner også med mulighet for å bestille mat. Etter innledning og diskusjon blir det quiz og sosialt samvær.  Link til nettsiden

 - 16.11 – Vi ønsker ny og gamle medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte på stortinget! Det blir omvisning, mat og innledning om hva det vil si å være aktiv i Bærum Arbeiderparti, hvordan man kan engasjere seg og hvordan du kan påvirke Arbeiderpartiets politikk. Ta med deg mann, kone, nabo, kollega eller venn og bli med, møtet er også åpent for ikke-medlemmer og å delta påfører ingen forpliktelser. Link til nettsiden

 - 22.11 – Tur til Hennie Onstad. Oppmøte på Bussterminalen i Sandvika kl. 12:00. Vi tar buss til Henni Onstad Seniorsenter og går derfra (kort spasertur). Vi får innledning fra gruppeleder Kjell Maartmann-Moe om viktige saker som komiteen for Kultur skal behandle i høst. Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon i forbindelse med innledningen. På tilbakeveien blir det mulighet for et kafebesøk for de som ønsker det. Link til nettsiden

Kvinnepolitiske kontakter i Asker og i Bærum Arbeiderparti vil også arrangere en politisk pub så vær på vakt for mer info om dette i løpet av kort tid.

Teaser for desember: Hold av 06.12 da blir det Juleavslutning. Link til nettsiden


Hilsen fra Kommunestyregruppa 

Kjære medlem av Bærum Arbeiderparti

Høst er budsjettid – i Stortinget, Viken fylkesting og Bærum kommunestyre, og alt henger sammen med alt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i mindretallsregjering med SV som sannsynlig støttespiller i Stortinget.  Kommunestyregruppa det neste året som mellomår, til Stortingets økonomiske politikk overfor kommunene avtegner seg tydeligere, da særlig for en kommune som vår – landets 5. mest folkerike kommune som er verken by eller distrikt. Vi har tru på framtida og styrer mot et bedre bærumssamfunn – der tjenestekvalitet står i sentrum – i barnehage, skole, helse, pleie og omsorg. Kommunens ansattes arbeidsforhold står sentralt i dette kvalitetsarbeidet. Tillitsmodellen, heltid, faste stillinger, livslang læring, gode lærlingeordninger og kommunale vikarpooler mener vi er viktig for å få kvalitetsarbeidet til.

Arbeiderpartiet jobber intenst for at strandsonen i Sandvika skal bli godt tilgjengelig for allmennheten. I kommunestyret i forrige uke ble det vedtatt å utvide Lakseberget i Sandviksbukta til friluftsområde. Det skal skje med kortreiste steinmasser fra samferdselsanleggene i nærheten. Det er et virkningsfullt klimatiltak. I neste kommunestyremøte kommer helhetlig plan for hele Sandvika sjøfront på dagsorden. Arbeiderpartiet fortsetter arbeidet for å få mest mulig av E18 under bakken i strandsonen i Sandvika. Da blir Sandvika en fantastisk by å leve, arbeide og besøke – for alle!


Solidarisk hilsen
Alle tillitsvalgte i Bærum Arbeiderparti