Det skal være plass til alle i Bærum

Debattinnlegg i Budstikka av Reidar Kleppe

Reidar Kleppe

Reidar Kleppe, Lommedalen, medlem av hovedutvalget for bistand og omsorg for Bærum Ap

Bærum kommune krever høyere leie av for eksempel arbeidsledige her i Bærum, enn hva andre i normalt arbeid betaler i resten av landet.

Det kan da ikke være de som har minst, som skal finansiere kommunen vår?

Det kan vi ikke være bekjent av. Vi kan ikke fortsette å drive mennesker med så lav inntekt at de har rett på kommunal bolig, inn i fattigdom.

Bærum Arbeiderparti er svært bekymret for konsekvensene når det gjelder såkalt «gjengs leie». Vi arbeider derfor for å lette byrden for lavinntektsfamilier som trenger kommunal bolig. Med «gjengs leie» menes det som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område. Dette skal være en slags gjennomsnittsleie, basert på priser i området.

Som alle vet, er prisnivået på boliger i Bærum høyt. Blir dette da en riktig måte å prise kommunale leiligheter på? Er dette et bevisst forsøk på å holde de lavtlønte unna Bærum kommune?

Det er utvilsomt dyrt å bo i Bærum. Hele 31 prosent dyrere årlig leie per kvadratmeter for en toroms utleiebolig i Bærum enn landsgjennomsnittet. Gjengs leie her i Bærum er omtrent 14–15 prosent høyere enn gjennomsnittsleien i Bergen, Trondheim, Stavanger og hele resten av landet.

Bærum kommune har plikt til å skaffe midlertidig botilbud til dem som har behov for det. Den såkalte gjengs husleie i kommunale boliger skal være 10 prosent under markedspris her i Bærum.

Driftsinntekter på kommunale boliger er vedtatt å øke med 21 prosent fra 2016 til neste år. Eller 22 millioner kroner, og dette skal belastes mennesker som ikke har råd til å kjøpe bolig på det åpne markedet.

Bærum skal altså øke sine driftsinntekter ved å ta enda mer betalt for kommunal tildelte boliger til trengende?

Dette er å aktivt skape sosiale forskjeller og barnefattigdom. Det omfatter ikke veldig mange, men det rammer hardt dem det gjelder. Ulikheter og økte forskjeller er det som dagens politikk fører til.

Bærum Arbeiderparti vil ta vare på alle kommunens innbyggere på en ordentlig måte, og mener at vi har råd til å la være å øke kommunens husleieinntekter på kommunale boliger. Husleien bør under ingen omstendighet overstige landsgjennomsnittet.

Dagens situasjon holder ikke. Derfor vil vi jobbe aktivt for å få en mer fornuftig prising. 

Det skal være plass til alle i Bærum!

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 12. september 2018