En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

De eldre har krav på bedre omsorgstjenester

Innlegg i Budstikka av kommunestyrerepresentant Bjørn Johnsen

I den senere tid har det vært en debatt om kvaliteten på Bærum kommunes omsorgstjenester. Sist med en god leder i Budstikka, hvor de anbefaler en full gjennomgang av tjenestene.

Høyre og Fremskrittspartiet har gjennom flere år forsøkt å gi inntrykk av at velferdstjenestene i kommunen er av en svært god kvalitet. Nå har dette glansbildet slått sprekker. Rettere sagt er glasset knust.

Rapporten fra Kommunens Sentralforbund er på dette området svært klargjørende. Bærum kommune er nærmest på «bånn» blant landets kommuner. Dette er helt uakseptabelt og det må det gjøres noe med.

Som tillitsvalgt i Bærum kommune gjennom mange år er ikke denne rapporten overraskende. Både jeg som fagforeningsleder i Fagforbundet, og andre hovedtillitsvalgte, har gjennom flere år påpekt at budsjettene i pleie- og omsorgsektoren ikke var tilstrekkelige for god nok drift av disse tjenestene. Dette er innspill vi har fremført for politikerne ved flere budsjettbehandlinger og ikke minst ovenfor administrasjonen.

I Bærum kommune har vi dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere. Problemet er ikke mangel på kompetanse blant disse, men at det ansettes for få. Løsningen er at det settes av mer ressurser til disse viktige omsorgstjenestene.

Svaret på denne «forferdelige» rapporten må være at vi starter med å ansette flere fagpersoner og på den måten øker kvaliteten. Samtidig må også kapasiteten på tjenestene økes. Lange ventelister kan vi ikke ha. De eldre har krav på et forsvarlig og godt omsorgstilbud.

Dette vil være et fokusområde for Bærum Arbeiderparti i den kommende kommunestyreperioden.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 29. august 2019