Budstikka slår partiene i hartkorn

Budstikka skriver på lederplass (4. sept) at «det bare er spørsmål om tid før Bærums politikere må tenke annerledes hva angår takten i boligbyggingen».

original_1478642820_5332084


 Begrunnelsen er at Budstikka mener det må bygges godt over 15.000 nye boliger i Bærum de nærmeste 20 åra, mens den nylig vedtatte kommuneplanen bare legger opp til 12.000.

Arbeiderpartiets politikere har allerede tenkt annerledes. Budstikka vet egentlig godt at Arbeiderpartiet gang på gang har fremmet forslag om en høyere utbyggingstakt, - også ved behandlingen av den nye kommuneplanen. Og at vi like ofte er blitt nedstemt av Høyre med flere.

Det blir derfor misvisende å skjære alle Bærums politikere over en kam. Budstikka har for så vidt innsett dette, når det i innledningen til den samme lederen sies om arealpolitikk og strategi for boligbygging i Bærum at «avstanden mellom partiene er stor». Det bør velgerne ha merket seg: Arbeiderpartiet er partiet for flere boliger på utvalgte områder i Bærum.

Halvdan Skard
Bærum arbeiderparti