Bærum trenger møteplasser

Innlegg i Budstikka av Gunnar Gussgaard

Leder Gunnar Gussgard

Bibliotekene er viktige møteplasser i Bærum. 

Bibliotekene nyttes av innbyggere i alle aldre og med ulik bakgrunn. Man trenger ikke å være betalende medlem i en organisasjon eller betale inngangspenger for å bruke biblioteket.

Bibliotekene er og kan videreutvikles som flerbrukslokaler, og gi verdifulle møteplasser for flere. Vi kan få til en sambruk med andre offentlige lokaler, med frivilligheten og med markedsmessige aktører.

Ett eksempel er nyåpningen av Rykkinn bibliotek, hvor bibliotek og grendehus har åpnet seg inn mot kjøpesenteret og hvor kundene på senteret inviteres inn i biblioteket.

Bekkestua er et annet eksempel med torg og kafé, og med flotte møterom.

Vi må være på jakt etter ulike løsninger som er tilpasset ulike steder.

Fornebu står for tur, og her kan sambruk med biblioteket gi store muligheter for en ny og viktig møteplass. Da må brukergrupper inviteres med på en god måte, slik at behov avdekkes, kreativitet utløses og ressurser ses i sammenheng.

I hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune hadde vi nylig en god orienteringssak om videreutvikling av bibliotekene.

Bærum Arbeiderparti vil gi tydelig støtte til tankene om en fortsatt og forsterket utvikling av sambrukstanken for bibliotekene i Bærum. 

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 19. oktober 2018 

Gunnar Gussgard er tidligere leder i Bærum Arbeiderparti, og medlem i kommunestyret og hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.