En ung skolegutt går alene på skoleveien. Foto: Øivind Haug

Bare én sjanse for å sikre en god oppvekst

Innlegg i Budstikka av Bjørn Lydersen

For mange barn i Bærum har en vanskelig oppvekst. Forskjellene i oppvekstkår øker. Man sier at en god barndom varer livet ut. Dessverre er det en risiko for at det samme gjelder en dårlig barndom. Derfor er det avgjørende for Bærum Arbeiderparti å sette alt inn på å bidra til en trygg og god oppvekst for alle. Hvordan bidrar vi til det? 

Her er noen eksempler på hva vi vil gjøre:

Mange foreldre kommer i skvis fordi fødselsdatoen på barnet deres gjør at de må vente opp mot et år på barnehageplass. Det er dyrt og skaper mye stress og frustrasjon. Derfor vil vi innføre flere årlige barnehageopptak og følge opp med løpende opptak.

Med flere barn blir det kostbart å betale barnehage og SFO. Prisene her sees i dag ikke i sammenheng. Derfor vil vi innføre søskenmoderasjon for foreldre med barn i både barnehage og SFO.

Skolehelsetjenesten er under kraftig press. I sommer kunne vi lese at helsesykepleierne roper varsku om en tjeneste som får stadig nye oppgaver samtidig som den er underbemannet (Budstikka 1. juli 2019). Det hemmer muligheten for å fange opp barn som sliter før problemene har blitt store. Det høyner terskelen for barn og unge for å kunne ta kontakt med helsesykepleier for å snakke om vanskelige temaer. I barneskolen er dekningen kun 50 prosent av hva Helsedirektoratet anbefaler. Bærum Arbeiderparti vil ha en fornyet satsing på skolehelsetjenesten.

God læring i skolen krever konsentrasjon. For elevene forutsetter det god ernæring. Vi tilegner oss ikke like lett kunnskap hvis vi er sultne eller stiller sulten med junkfood. Det er tilfellet for mange barn og unge i dag. Derfor vil vi innføre et enkelt og sunt skolemåltid. Vi skal ikke måtte velge mellom dyktige lærere og skolemat. Begge deler er viktige for å god læring. Vi vil at alle skal klare å fullføre skoledagen og skolegangen. Da velger vi å legge inn dette tiltaket på linje med de fleste andre land rundt oss. Det hører med at Folkehelseinstituttet mener dette er det viktigste enkelttiltaket for å skape sosial utjevning i dette landet.

Vi har ikke råd til å gamble med barna våre. De har bare en barndom.

De legger grunnlaget for et godt liv bare en gang. Bærum Arbeiderparti vil prioritere at alle Bærums barn skal få en god og trygg start.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 27. august 2019