Arbeiderpartiet største parti i skolevalgene!

For første gang er Arbeiderpartiet største parti i skolevalgene. 31.9 % er et resultat som gir grunn til stor optimisme når det gjelder kommunevalget.

original_1478639142_596503

Landsomfattende skolevalg i videregående skoler ble første gang arrangert i 1989. Resultatene fra de første skolevalgene var nokså forskjellig fra resultatene for stortings- og kommunevalgene. Ytterpartier som Fr.p. ,Rødt (da RV) og SV fikk langt større oppslutning på videregående skoler enn ved de virkelige valgene. Dette har gradvis endret seg.

Ved skolevalgene i 2011 og særlig i 2013 gjenspeilte resultatet ganske godt den stemmegivningen som avgjorde hvem som skulle ha innflytelse og makt i kommuner, fylkesting og på Stortinget.
Ungdommens stemmegivning er altså blitt mer og mer lik stemmegivningen til "voksne" velgere. Det er derfor all grunn til optimisme foran valget mandag 14.september.

Takk til AUF for en meget god innsats på videregående skoler!

Kjell Karlsen
webredaktør