Ap vil mer, raskere!

Innlegg i Budstikka av Kjell Maartmann-Moe

I Budstikka 11. mai kan vi lese varaordfører Ole Kristian Udnes’ og dermed Høyres tanker om Bærum Arbeiderparti før og etter jeg ble gruppeleder for Bærum Arbeiderparti i 2015.

Det er naturlig for konservative å ønske seg tilbake til gamle dager. Arbeiderpartiet ser fremover for å møte fremtidens utfordringer.

Arbeiderpartiet vil og kan mer enn Høyre – i klima- og miljøspørsmål, i barnehage- og skolepolitikken, i boligpolitikken for mennesker med alminnelig inntekt, i arbeidsliv, velferd for dem som trenger det mest, kommunal renovasjon, jordvern, helse, forskning og kvalitetsutvikling og mye mer. Arbeiderpartiet er et ansvarlig og spenstig parti.

Arbeiderpartiets politikk er tuftet på realistisk fremtidsoptimisme, og vi budsjetterer deretter – alt innenfor økonomiske rammer kommunestyret selv har satt.

Netto driftsresultat for Bærum kommune i 2016 og 2017 var i sum 1.850 millioner kroner og nesten 900 millioner kroner mer enn kommunestyret hadde regnet med.

Varaordfører Udnes har mistet sansen for proporsjoner, når han hevder at plassering av 50 millioner kroner på det ene eller det andre disposisjonsfondet skaper økonomisk usikkerhet i fremtiden for Bærum kommune.

Varaordfører Udnes tar også feil når han hevder at vi ikke skal disponere årsresultatet, når kommunestyret skal godkjenne årsregnskapet.

Høyre har hatt ordføreren siden 1951. Høyre har på flere områder ført en uansvarlig politikk i lang tid.

Hvordan vil Høyre ellers forklare at vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygninger har fått vokse til 4.500 millioner kroner under deres ledelse?

Nok er nok! I 2019 er det kommunevalg. Da har Høyre hatt ordføreren i 68 år.

Varaordfører Udnes’ innlegg viser at Høyre har mistet styringsfarten og gruer seg til kommunevalget.

Arbeiderpartiet vil og kan mer enn Høyre.

Derfor gleder vi oss virkelig til kommunevalget i 2019.

Link til Kjell Maartmann-Moes innlegg i Budstikka 19. mai.