Ap satser på kultur og bibliotek

Arbeiderpartiet vil sikre offentlig støtte til kultur og bibliotek.

original_1478642862_3980892

Vi vil videreføre Den kulturelle skolesekken. Vi vil arbeide for kulturkort til ungdom som gir rimelig adgang til kulturtilbud og utstillinger i samarbeid med Akershus fylkeskommune og nabokommunene slik at ungdom kan oppleve kultur.

De eldre har stor glede av kulturopplevelser, og Arbeiderpartiet vil at Den kulturelle spaserstokken skal gi stimulans og glede på institusjonene våre.

Henie Onstad Kunstsenter er en markant aktør for kunst og kultur. Kunstsenteret har stadig spennende utstillinger.

Det er på tide å få til avtale mellom kommune, fylke og stat som sikrer kunstsenteret forutsigbar drift for fremtiden.

Arbeiderpartiet vil sikre bibliotekene. Da bibliotekmeldingen ble behandlet, foreslo vi «at bibliotek på Bærums Verk må inngå i fremtidige planer for bibliotekutviklingen i Bærum. Ulike modeller og samarbeidsformer/lokalisering utredes.»

Høyre ville ikke støtte dette.

Arbeiderpartiet vil følge opp denne saken. Folk på Bærums Verk og Lommedalen fortjener eget bibliotek.

Bare Arbeiderpartiet og SV stemte imot rådmannens forslag om å kutte 500.000 kroner som «effektiviseringstiltak av bibliotekdriften» fra 2015.

Bibliotekene har utviklet seg til å bli viktige kultur- og møteplasser.

Frivillige bidrar på bibliotekene med ulike prosjekter. Rykkinn har samarbeid med internasjonalt kvinneforum, på Høvik er frivillighetsprosjektet et supplement til bibliotekets drift. Begge gir en fin berikelse til nærmiljøene.

Den digitale utviklingen med tilgang til E-bøker gir en ny dimensjon for distribusjon og opplevelse av bøker. Arbeiderpartiet mener at man kan øke tilgjengeligheten til bibliotekets tjenester i samarbeid med skolebibliotek og seniorsentrene.

Kulturscenene: Arbeiderpartiet vil at kulturtilbudene ved kommunens scener i Sandvika skal vokse. De må gis gode vekstvilkår for fortsatt å kunne glede oss med musikk, sang, teater og dans.

Bærum kulturråd er en viktig samarbeidspartner for Bærum kommune og politikere. Det vil Arbeiderpartiet støtte.

Kari Seljelid,

varaordførerkandidat Bærum Arbeiderparti