1. mai appell Jannicke Veum-Søhoel holdt i Folkets Hus Sandvika og i Asker.

Arbeid til alle er topprioritert for oss på venstresiden, men dessverre ser vi en regjering som drar bena etter seg og gjør for lite og for sent.

original_1478638887_7724645

1. mai er arbeidernes kampdag. Men hvem er arbeiderne i dag? Det er de fleste av oss. Alle som er lønnsmottagere og slitere.

Seieren følger våre faner! Med den nordiske modellen har vi i Norge oppnådd et samfunn rikt på trygghet, frihet og materielle goder med overskudd til å dele med andre. Og det er nettopp ved å dele på byrder at vi er blitt så rike.

Når styrke ble målt var vi sterkest – vi kjempet i lag. Det at så mange deltar i arbeidslivet over så mange år er verd et oljefond i seg selv. I andre land ble olje¬reservene gitt til private. I Norge eier vi dem sammen. Det at vi deler med hverandre er en annen grunn til rikdommen. Vår sosiale trygghet er det mange som misunner oss. Vårt sikkerhetsnett for arbeidsledige gjør at våre bedrifter blir ekstra omstillingsdyktige. Trepartssamarbeidet har bidratt til et ryddig og trygt arbeidsliv der enda flere blir inkludert.

Det er vi som bygger landet! Vi har bygget velferdsstaten på arbeid og rettferdig fordeling. Men arbeidsledigheten har kommet også til oss. Arbeid til alle er topprioritert for oss på venstresiden, men dessverre ser vi en regjering som drar bena etter seg og gjør for lite og for sent. Hele folket i arbeid er like aktuelt i dag som det var i 1933. Dette skal vi minne regjeringen om hver dag. Motkonjunkturpolitikk er det som har vist seg å virke – ikke å dele ut fellesskapets midler til de aller rikeste.

Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: Troen på livet vårt, menneskers verd. Vi skal ha en rettferdig asyl- og integreringspolitikk, basert på humanisme og respekt for menneskeverdet, for menneskerettighetene og asylinstituttet. Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred.

Nei nå gjelder det mere enn før. Det vi har oppnådd er stadig under press fra høyrekreftene. Høyre ønsker å dra oss stadig mer i retning av 1% samfunnet. Dette må vi stoppe! - By og land, hand i hand. Frihet, sosial trygghet og velferd må forsvares. Vi ser stadige anslag mot arbeidsmiljølov, sykelønns¬ordning, velferd og rettferdig fordeling. Vi har sett anslag mot abortloven og pappa-permisjonen. Forsøk på privatisering av helse- og velferdstjenester og annen grumsete høyrepolitikk står klar til å bli innført hvis vi ikke kjemper imot. Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn! Og kvinner.

Anslagene mot Velferdsstaten og mot et trygt arbeidsliv kan sees som forsøk på en nyføydalisering av samfunnet. Dette er en utvikling som vil føre til økonomisk stagnasjon og et råere samfunn. Det er et «noen-skal stemmes-ut samfunn», der folk settes opp mot hverandre. Når rasjonaliseringen drives for langt og arbeidslivet blir utrygt, settes vår moralske styrke på prøve.

I dag feirer vi hva vi har oppnådd og hva vi skal oppnå, men kampen må kjempes hver dag politisk og gjennom fagforeningsarbeid. For å få det til, må vi bevare samholdet. 

Kjære alle nordmenn – både de «gamle» og de litt nyere: - Ta hverandre i handa og hold! God 1.mai