Sekretær

William Høie

William Høie

Bli bedre kjent med William Høie:

1. Inntrodusere aktivitetsskole for å gi den neste generasjon bæringer den beste utdannelsen.
2. El-sykkel ordning og tilskuddsordning for varmepumper og solcellepanel for å sørge for at Bærum er Norges fremst kommune i klimakampen
3. Innføring av oslomodellen med krav om tariff og lærlinger for å bekjempe sosial dumping