Nestleder

William Høie

Bor og oppvokst i Bærum. Når Akershus fylkeskommune bruker milliarder på innkjøp må vi still krav som bidrar til et seriøst arbeidsliv, grønn omstilling og innovasjon.

William Høie

Bli bedre kjent med William Høie:

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til å løse de store utfordringene samfunnet står ovenfor. Sammen skal vi over de neste årene omstille oss fra fossil og bruk-og-kast til fornybart. Samtidig skal vi fortsette å skape arbeidsplasser og bygge ut velferdsstaten. Nye Akershus  har store muligheter til å være en viktig bidragsyter, men dette vil vi ikke klare uten godt samarbeid mellom det offentlige og private.

Selv jobber jeg i privat næringsliv og er styremedlem i min fagforening. I fjor satt jeg i programkomiteen til Bærum Arbeiderparti. I den sammenheng reiste jeg rundt i kommunen og møtte med næringslivsorganisasjonene, bedrifter, grundere og fagforeningene i privat sektor. Det jeg møtte var et lokalt næringsliv og arbeidsfolk som ivret etter å bidra, men mente det offentlige ikke var frempå nok hverken i å tilby muligheter eller stille krav.

I møtene var det særlig tre saker som ble løftet; Behovet for flere fagarbeidere, bedre ordninger for gründere etter oppstartsfasen og bedre kollektiv- og samferdselstjenester. For disse saken er det fylket som kan gjøre en forskjell. Når Akershus nå skal bygges på nytt er det viktig å prioritere disse behovene.

Derfor er det kjempekult at Akershus Arbeiderparti går til valg på et stort yrkesfagsløft, videreutvikle start-up Viken og satse på mer kollektivtrafikk intern i fylkeskommunen, ikke bare inn og ut av Oslo. Selvfølgelig vil også E18 og Fornebubanen fullføres med Akershus Arbeiderparti, det er tross alt et Arbeiderpartistyrt Viken som fikk til oppstart av prosjektene.

For å sikre at det er seriøse aktører som vinner offentlige anbud må Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv bli utviklet til en Akershus-modell. Det er seriøse bedrifter med ordnede forhold som skal vinne i offentlige anbud. Vi må også følge opp regjeringens ambisjoner om at klima og miljø skal vektes minst 30% i alle anskaffelser. Tydeligere miljøkrav er noe jeg har opplevd næringslivet selv har ønsket slik at bærekraftige løsninger lønner seg. Kombinert med et tydelig og styrket fokus på innovative anskaffelser håper jeg at fylket slik kan bidra til den innovasjonen som trengs for det grønne skifte. Her er det synd at Høyre ikke har ønsket å gjøre det samme i Asker og Bærum.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for det nye Akershus. Vi vil bygge noe bedre som bidrar til at Norge kommer seg trygt igjennom denne omstillingen. Sammen skal vi kutte utslipp og skape jobber. Det betyr noe hvem du stemmer på i høst, stem Arbeiderpartiet og godt valg.

På lag med Jonas