Hensynet til risikospillere skal veie tyngst

Til høsten legger Regjeringen frem en stortingsmelding om fremtidens pengespill. Kommersielle krefter ønsker å åpne for lisensspill og dermed gjøre det mulig for utenlandske spilleselskaper å tilby kasino- og sports spill også i Norge.

original_1478638886_4573886

Publisert i Budstikka tirsdag, 1. mars 2016

av Kari Aalerud (Ap), medlem av fylkestinget i Akershus og hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Til høsten legger Regjeringen frem en stortingsmelding om fremtidens pengespill. Kommersielle krefter ønsker å åpne for lisensspill og dermed gjøre det mulig for utenlandske spilleselskaper å tilby kasino- og sportsspill også i Norge. Da Akershus fylkesting i november i fjor behandlet en høringsuttalelse om konsekvensene av en mulig lisensordning for pengespill i Norge, var det tydelige meningsforskjeller mellom posisjonen og Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe.

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe ønsker ikke at pengespillmarkedet skal endres fra dagens regulerte lotterispill til å bli kommersielle risikospill for utenlandske spilleselskaper. Vi frykter at ved å åpne for lisensmarkedet vil presset på de sårbare spillerne øke slik at flere vil utvikle spilleavhengighet. I dag har Norsk Tipping over 20 000 spillere som taper foruroligende mye på pengespill, og hovedårsaken til de store tapene er kasino- og sportsspill på internett. Slike spill har hatt stor fremvekst både hos Norsk Tipping og de ulovlige aktørene de senere årene.

Utviklingen i flere av våre naboland gir grunn til uro. I Danmark er nettkasino i løpet av fire år blitt det største spillet, og i Sverige har myndighetene i stor grad mistet kontrollen over det uregulerte markedet. I stedet har reklame for spill økt vesentlig, og spillereklame på TV, i avisene, på offentlige kommunikasjonsmidler og i kjøpesentrene øker i omfang. Vi ser derfor ingen grunn til å endre dagens spillemonopol for i stedet å legge forholdene bedre til rette for kommersielle spilleselskaper i Norge. Pengespill må fortsatt reguleres strengt, og hensynet til sårbare risikospillere må veie tyngst.

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går uavkortet til samfunnsnyttige formål. Spillemidlene fordeles etter en tippenøkkel som bestemmer hvordan potten skal fordeles mellom idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige formål.

Asker og Bærum kommuner har mottatt store summer i spillemidler til prosjekter innen idrett og kultur. Asker mottok 6,4 millioner kroner til ordinære anlegg i 2014 og 7,49 millioner kroner i 2015. Tilsvarende beløp for Bærum var henholdsvis 16,7 millioner kroner og 23,9 millioner kroner. Den store økningen skyldtes at rammen til Akershus fylke ble økt betydelig. Totalt fikk Akershus i 2014 og 2015 henholdsvis 77,9 millioner kroner og 101,2 millioner kroner til fordeling.

Norsk Tipping og de ulovlige aktørene de senere årene.

Utviklingen i flere av våre naboland gir grunn til uro. I Danmark er nettkasino i løpet av fire år blitt det største spillet, og i Sverige har myndighetene i stor grad mistet kontrollen over det uregulerte markedet. I stedet har reklame for spill økt vesentlig, og spillereklame på TV, i avisene, på offentlige kommunikasjonsmidler og i kjøpesentrene øker i omfang. Vi ser derfor ingen grunn til å endre dagens spillemonopol for i stedet å legge forholdene bedre til rette for kommersielle spilleselskaper i Norge. Pengespill må fortsatt reguleres strengt, og hensynet til sårbare risikospillere må veie tyngst.

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går uavkortet til samfunnsnyttige formål. Spillemidlene fordeles etter en tippenøkkel som bestemmer hvordan potten skal fordeles mellom idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige formål.

Asker og Bærum kommuner har mottatt store summer i spillemidler til prosjekter innen idrett og kultur. Asker mottok 6,4 millioner kroner til ordinære anlegg i 2014 og 7,49 millioner kroner i 2015. Tilsvarende beløp for Bærum var henholdsvis 16,7 millioner kroner og 23,9 millioner kroner. Den store økningen skyldtes at rammen til Akershus fylke ble økt betydelig. Totalt fikk Akershus i 2014 og 2015 henholdsvis 77,9 millioner kroner og 101,2 millioner kroner til fordeling.

Bærum kommune har de siste 20 årene mottatt mellom 10 og 20 millioner kroner i årlig støtte fra spillemidlene. Fra kulturmidlene har Bærum kulturhus mottatt 3 millioner kroner til prøvescenen ”Underhuset” i Bærum kulturhus. Henie Onstad kunstsenter søkte om midler til et omfattende vedlikeholdsløft og bedring av teknisk infrastruktur. Kunstsenteret fikk i fjor utbetalt 2,364 millioner kroner og er innvilget ytterligere tilsagn om 3,399 millioner kroner som vil bli utbetalt i 2016. Til sammen utgjør dette 5,763 millioner kroner. I tillegg kommer tilsagn om spillemidler til flere prosjekter i Asker og Bærum på til sammen flere millioner kroner.

I Danmark går stadig mer av overskuddet i pengespillmarkedet til aktører på lisensmarkedet. Overskuddet fra tilsvarende spill som de Norsk Tipping leverer i Norge, har falt dramatisk i det danske markedet. Der ser man en forflytning av spilleaktiviteter fra det regulerte til det uregulerte spillemarkedet, noe som kan få svært uheldige sosialpolitiske konsekvenser.

Spillemidlene slik de kommer til utbetaling i dag, går til allmennyttige formål som i stor grad kommer barn og unge til gode. Den kulturelle skolesekken, bygging av kulturhus, helse og rehabilitering, de fleste små og store idrettsanlegg og toppidretten får støtte gjennom spillemidlene.

Pengespill uten kontroll og regulering kan gi sosiale problemer. Derfor må pengespill fortsatt være en strengt regulert næringsvirksomhet der sosialpolitiske hensyn må veie tyngre enn hensynet til kommersielle interessers ønsker om større overskudd.