Fastlegeordningen: Altfor mye av det gode

Innlegg i Budstikka av Kjell Maartmann-Moe og Kari Seljelid

Bilde av Kjell Maartmann-Moe og Kari Seljelid til kommuneprogrammet 2015-2019

Bærum Ap mener Frp og Høyre destabiliserer fastlegeordningen i Bærum og ødelegger det gode samarbeidet rådmannen hadde etablert med fastlegene. Det er ingen tjent med.

Med jevne mellomrom lager kommunen en legeplan i nært samarbeid med fastlegenes tillitsvalgte. Planen skal blant annet sikre at alle målsettingene med fastlegeordningen nås. 

For eksempel skal tilgjengeligheten til fastlegene være god, og du skal kunne bytte fastlege ved behov.

Vi så frem til å vedta legeplanen for 2017–2020 den 13. desember i fjor. Det var en plan legene og kommuneadministrasjonen hadde lagt ned mye arbeid i, og hvor man var enige om innholdet.

Men Frp og Høyre vil det annerledes. Over bordet i møtet 13. desember foreslo Frp at det skulle bli fri etablering av fastleger i Bærum.

Uten forankring i avtaleverk og i strid med analysen av behovet for nye leger har Høyre og Frp dermed satt strek over viktige elementer i legeplanen og det gode samarbeidet med legene.

Nå er vedtaket om fri etablering heldigvis opphevet gjennom et nytt og enstemmig vedtak i formannskapet.

Men Frp og Høyre ønsker stadig et altfor høyt antall nyetableringer av fastleger. Alle de andre partiene er imot overetablering.

I den opprinnelige legeplanen skal det utlyses ny fastlegehjemmel først hvis gjennomsnittet av ledige plasser på fastlegenes lister faller under 7 prosent.

Derfor foreslo Arbeiderpartiet fire nye hjemler i 2018–19 med støtte av Venstre, SV og MDG i formannskapet.

Til tross for at Bærum kommune har en av landets beste fastlegedekninger, har Høyre og Frp vedtatt at kommunen i tillegg til de 108 fastlegene vi har, skal inngå avtaler med ytterligere 15 nye næringsdrivende fastleger i løpet av 2018–2019.

De nye fastlegene skal starte uten pasienter på listen.

Det er viktig med fornyelse, utvikling og kontinuitet i fastlegeordningen. Overetableringen Frp og Høyre har vedtatt, er altfor mye av det gode.

Det hører også med å nevne at 10–20 av de etablerte fastlegene planlegger å slutte frem mot 2020. Det betyr at vi vil kunne få inntil 35 nye fastleger i kommunen i løpet av ett år.

Ingen er tjent med at helsetjenester «utvikles» på denne måten. Det er heller ikke spesielt solidarisk med resten av landet å forsøke å tiltrekke seg 35 nye fastleger i løpet av så kort tid, når man vet at mange andre kommuner sliter med å skaffe nok fastleger.

Høyre og Frp later som eierskiftene og nyetableringene ikke skal koste kommunen noe.

Frp og Høyre virker helt uinteressert i avtaleverket fastlegeordningen er bygget på og bryr seg ikke om at de har kjørt samarbeidet med Legeforeningen i grøfta.

De er heller ikke interessert i næringsgrunnlaget hverken til fastlegene kommunen har avtaler med i dag, eller de nye som skal starte med eller uten pasienter.

Høyre og Frp bidrar på denne måten til å gjøre Bærum kommune til en useriøs avtalepart og gi kommunen et dårlig omdømme.

Med Høyre og Frp i ledelsen vet man aldri hva som kan skje med fastlegeordningen i tiden som kommer.

Vi er opptatt av at du og dine skal ha en god fastlegeordning og en legevakt uten urimelig lang ventetid i Bærum. Da må fastlegene få forutsigbare arbeidsforhold.

Legevakten må være rustet til raskt å ta hånd om akutt alvorlig syke, ha åpen telefon hele tiden og god svarkapasitet hele døgnet. Legevakten må samarbeide tett med fastlegene om pasienter som kan vente til neste arbeidsdag med diagnostikk og behandling.

Arbeiderpartiet følger utviklingen med argusøyne. Vi ønsker å bidra til at det at det igjen etableres et godt samarbeid mellom kommunen og fastlegene, og dermed sikre befolkningen et godt legetilbud det virkelig er behov for.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 26. oktober 2018

Kjell Maartmann-Moe og Kari Seljelid er kommunestyremedlemmer for Bærum Ap. Maartmann-Moe har en doktorgrad i medisin, og har selv vært fastlege. Han medlem av Legeforeningens landsstyre, og leder av Allmennlegeforeningen.