Representant

Lina Parvizian

Vi må jobbe for at barn, unge og eldre skal ha et sted de kan komme til for å føle tilhørighet. Vi må ha gode tilbud spredt rundt i kommunen og det er avgjørende med konkrete tiltak mot mobbing.

Lina Parvizian
unge i Bærum Arbeiderparti

Mine hjertesaker er:

  • Barn, unge og eldre skal ha et sted de kan komme til for å føle tilhørighet

  • Det skal være billig og attraktivt å reise kollektivt

  • Konkrete tiltak mot mobbing er nødvendig