Gruppeleder

Kjell Maartmann-Moe

Trygghet i alle livets faser er grunnmuren i Bærum Arbeiderpartis program. Vi vil videreutvikle kommunen vår som varm, inkluderende, moderne og bedre kvaliteten i alle kommunens tjenester.

Kjell Maartmann-Moe

Bli bedre kjent med Kjell Maartmann-Moe:

Alle skal med

Du som innbygger skal merke forskjellen med Arbeiderpartiets innsats! Vi jobber for nærmiljø, inkludering, idrett, kultur, forenings- og friluftsliv. I sterkere fellesskap for Bærum skal vi sikre:

  • En trygg og utviklende oppvekst for våre barn og unge

  • Trygge og moderne helse- og omsorgstjenester

  • Et trygt og inkluderende arbeidsliv

  • Et bærekraftig Bærum

Topp 6 kandidater for Bærum Arbeiderparti valget 2019
Johannes Kiese, Kjell Maartmann-Moe og Thilde Marie Børsum på landsmøte 2019

I fellesskap for Bærum!