Kvinnepolitisk ansvarlig

Cathrine Chaffey

Cathrine Chaffey

Jeg er engasjert i Arbeiderpartiet fordi jeg mener at alle skal ha like rettigheter. I Bærum må arbeiderpartiet sikre mindre grupper, bærekraftige løsninger og en god skole