Representant

Wasim Zahid

Vi har et velfungerende samfunn og en sterk velferdsstat. Men disse godene kan ikke tas for gitt, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre friheten og rettighetene til alle. Jeg prøver å bidra med mitt gjennom engasjement i politikken.

Wasim Zahid

Bli bedre kjent med Wasim Zahid:

kommunestyregruppa 2019-2023 Bærum Arbeiderparti

Jeg sitter i kommunestyret for Bærum Arbeiderparti og er fraksjonsleder for miljø, idrett og kultur. 

Les mer om vår politikk her:
https://baerum.arbeiderpartiet.no/politikken/