Representant

Bjørn M. Johnsen

Jeg vil engasjere meg for et sterkere felleskap der de lovbestemte kommunale tjenestene i størst mulig grad utføres av kommunalt ansatte. Kommunale anbud skal sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping og med flere lærlingplasser.

Bjørn M. Johnsen
kommunestyregruppa 2019-2023
  • Trygghet for  arbeidstakerne og trygghet for alle mottakere av kommunens tjenester.

  • Hele og faste stillinger skal være hovedregelen

  • Bærum skal være en kommune for alle med billigere boliger for unge

  • En inkluderende idrettspolitikk og flere ungdomsklubber

  • Støtte våre engasjerte skoleelver for et bedre klima.

  •  Økt bemanning i barnehagesektoren og i eldreomsorgen.

Jeg sitter i kommunestyret for Bærum Arbeiderparti og er fraksjonsleder for utvalget bistand og omsorg.