Politisk program 2019-2023

Bærum Arbeiderparti

Program for Bærum Arbeiderparti 2019-2023

Trygghet i alle livets faser er grunnmuren i Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2019-2023.

Like muligheter for alle og mangfold er Arbeiderpartiets løsning på fremtidens utfordringer. Det er i familien, barnehagen og fellesskolen grunnlaget for læring, sosiale kompetanse, gjensidig respekt og toleranse legges. Alle skal med fra start. Derfor satser Arbeiderpartiet stort på familien, barnehagen og skolen.

Sammen skal innbyggerne, næringsliv og kommunen skape et klima- og miljøvennlig, kortreist Bærumssamfunn. Da må flere både bo og ha arbeidsplassen sin i Bærum.

Vi vil legge bedre til rette for at mennesker med alminnelig inntekt og unge skal kunne bo i kommunen. Kommunen skal legge til rette for at du i det daglige skal kunne gjøre stadig mere, uten å bruke bil.

Sammen med våre ansatte og fagorganisasjonene skal Bærum kommune tilby deg gode velferdstjenester.  Systematisk arbeid for bedre kvalitet på det enkelte tjenestested, er vårt grep for alltid å være i front.     

Vi vil hverken privatisere eller konkurranseutsette bo- og behandlingssentrene (sykehjem). Arbeiderpartiet vil at skattepengene i sin helhet skal brukes direkte til gode tjenester til våre sykeste eldre - ikke til aksjeutbytte. Vi vil innføre tillitsmodellen og organisere de hjemmebaserte tjenestene i team. Da får kommunens ansatte bedre tid til brukerne, og teamet kan beslutte direkte hva som skal til for å hjelpe den enkelte – kort og godt.

Vi vil ha flere allment tilgjengelige møteplasser i kommunen. Bibliotekene, seniorsentrene og fritidsklubbene er viktige fellesarenaer. Der det ikke er møteplasser, vil vi legge til rette for flerbrukshus i samarbeid med lokalmiljøet.

Ja til sterkere fellesskap!

Kjell Maartmann-Moe, gruppeleder

På denne siden kan du laste ned vårt program i fulltekst som PDF, eller lese de ulike delkapitlene.